Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,
 
v školskom roku 2015/2016 sa nám podarilo získať certifikát Škola priateľská k deťom. Aj v školskom roku 2017/2018 sa budeme snažiť ako jediná zo stredných škôl na Orave splniť kritériá programu UNICEF a vytvoriť pre Vás prostredie priateľskejšie nielen k žiakom, ale aj k rodičom, pedagogickému i nepedagogickému zboru.
Program Škola priateľská k deťom je celoročný program fungujúci aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok výučby o ľudských právach.
Program Škola priateľská k deťom:
•    prostredníctvom aktivít oboznamuje žiakov s právami detí,
•    učí žiakov rešpektu, tolerancii a zodpovednosti,
•    zlepšuje vzťah k sebe, k ľuďom, k životnému prostrediu,
•    vytvára priaznivú atmosféru na vyučovaní,
•    umožňuje participáciu žiakov na chode školy.
Koordinátorkami programu sú p. p. Hladká, p. p. Plávková a p. p. Masnicová. S realizáciou programu pomáha tzv. Junior Ambasádorka Janka Kozoňová a dobrovoľníčky programu DofE – Karina Šprláková, Klára Dujčáková a Alica Maďarová.
Informácie o projekte nájdete na nástenke vo vestibule školy a na školskom webe v časti PROJEKTY.

„Niet väčšej odmeny, ako keď sa deti k sebe správajú kamarátsky, keď sa tešia na riešenie problémov, keď sa vedia motivovať, hrať, keď objavujú hodnoty a cesty, keď kráčajú tam, kam ste im otvorili dvere.“

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

plagat_ples.jpg