Gymnázium Tvrdošín sa v  školskom roku 2015/2016 zapája do projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom a bude sa uchádzať o získanie tohto renomovaného certifikátu.

Vážení rodičia, milí spolužiaci!

Chceli by sme Vás oboznámiť s projektom, do ktorého sa nedávno pridala aj naša škola.

 

Projekt sa volá „Škola priateľská k deťom“ a záštitu nad ním má Slovenský výbor pre UNICEF.

UNICEF vznikol po 2. svetovej vojne v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii, keďže obdobie po vojne bolo nielen pre dospelých, ale aj pre deti sveta veľmi ťažké a súrne potrebovali pomoc.

UNICEF funguje výlučne na báze dobrovoľných príspevkov. Nezastáva politické ani náboženské názory. Jeho hlavné priority sú: vzdelanie v rozvojových krajinách, starostlivosť a rozvoj v ranom detstve, zdravotná starostlivosť, boj s HIV/AIDS, ochrana detí.
V roku 1965 bola činnosť UNICEF-u ocenená Nobelovou cenou za mier.

Slovenský výbor pre UNICEF je občianske združenie, ktorého poslaním je získavanie finančných prostriedkov na pomoc deťom v rozvojových krajinách. UNICEF na Slovensku realizuje školské programy, v ktorých sa deti učia o svojich detských právach, ale aj o ľudských právach a o tom, ako žijú deti v iných krajinách sveta.

Pri tejto činnosti sú veľkou pomocou tzv. Junior Ambasádori - mladí ľudia, ktorí navštevujú školy zapojené do programu Škola priateľská k deťom a organizujú workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa. Sú to dobrovoľníci, ktorí túto prácu vykonávajú vo voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu.
Čo je vlastne program Škola priateľská k deťom?

Je to celoročný program, ktorý úspešne funguje aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok k výučbe o ľudských právach. Cieľom tohto projektu je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, ktorých hlavným zmyslom je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, čiže aj nás.

Prínosy projektu sú:

  • zlepšenie vzťahov
  • zlepšenie atmosféry na vyučovaní
  • tolerancia
  • rešpekt voči životnému prostrediu
  • sebaúcta

Po úspešnom ukončení tohto projektu a splnení všetkých predpísaných kritérií, získa naša škola certifikát „Škola priateľská k deťom“, ako jedna z prvých stredných škôl na Orave.

Koordinátorky tohto projektu v našej škole sú učitelia p.p. Masnicová, p.p. Hladká, p.p. Plávková, a študentky sexty Anna Loneková, Alžbeta Loneková a Janka Kozoňová.

Všetky dôležité informácie o tomto významnom projekte a o aktivitách sú zverejnené aj na nástenke v priestoroch školy a na školskom webe.


V rámci projektu sa na škole uskutočnilo aj školenie zamestnancov, v rámci ktorého boli zamestnanci oboznámení s hlavnými cieľmi a myšlienkami projektu pomocou jednoduchých aktivít a aj prostredníctvom prezentácie. Prezentáciu si môžete prezrieť kliknutím na odkaz

Informácie o projekte je možné získať na :

www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

bedminton_okres_10_09.jpg