Program, ktorý pomáha deťom na Slovensku aj vo svete k dôslednejšiemu dodržiavaniu ich práv.
Nové kritériá:
•    Urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí.
•    Zapojiť sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
•    Vyplniť evaluačný formulár v 2. polroku školského roka, ktorý slúži na zistenie našich skúseností, nápadov a pomôže pripravovať program na mieru.
•    Zorganizovať na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú, budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.
Okrem kritérií pribudla v tomto školskom roku ďalšia novinka – Junior ambasádori UNICEF. V našej škole máme  dve ambasádorky - Timku Hučalovú a Zuzku Staroňovú – pripravené na zaujímavé aktivity so študentmi školy.

Prvá aktivita – práva detí
Druhá aktivita – Čo je to núdzová situácia?

V dňoch 4. – 8. 12. 2017 sa dobrovoľníci z Gymnázia Tvrdošín zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF 2017 ( - fotografie - ). Zapojením sa do zbierky mali možnosť študenti, učitelia či verejnosť pomôcť deťom čeliacim chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 219 eur. Zbierka bola súčasťou plnenia kritérií projektu Škola priateľská k deťom a zároveň jednou z úloh dobrovoľníctva našich študentov v rámci DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu).

Všetkým účastníkom ďakujeme

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,
4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,
6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,
 
v školskom roku 2015/2016 sa nám podarilo získať certifikát Škola priateľská k deťom. Aj v školskom roku 2017/2018 sa budeme snažiť ako jediná zo stredných škôl na Orave splniť kritériá programu UNICEF a vytvoriť pre Vás prostredie priateľskejšie nielen k žiakom, ale aj k rodičom, pedagogickému i nepedagogickému zboru.
Program Škola priateľská k deťom je celoročný program fungujúci aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok výučby o ľudských právach.
Program Škola priateľská k deťom:
•    prostredníctvom aktivít oboznamuje žiakov s právami detí,
•    učí žiakov rešpektu, tolerancii a zodpovednosti,
•    zlepšuje vzťah k sebe, k ľuďom, k životnému prostrediu,
•    vytvára priaznivú atmosféru na vyučovaní,
•    umožňuje participáciu žiakov na chode školy.
Koordinátorkami programu sú p. p. Hladká, p. p. Plávková a p. p. Masnicová. S realizáciou programu pomáha tzv. Junior Ambasádorka Janka Kozoňová a dobrovoľníčky programu DofE – Karina Šprláková, Klára Dujčáková a Alica Maďarová.
Informácie o projekte nájdete na nástenke vo vestibule školy a na školskom webe v časti PROJEKTY.

„Niet väčšej odmeny, ako keď sa deti k sebe správajú kamarátsky, keď sa tešia na riešenie problémov, keď sa vedia motivovať, hrať, keď objavujú hodnoty a cesty, keď kráčajú tam, kam ste im otvorili dvere.“

Podarilo sa nám to! Po mnohých úlohách a kritériách detského fondu UNICEF, ktoré sme museli splniť, sme získali titul Škola priateľská k deťom. Sme pyšní na tento titul a ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto titulu svojou prácou prispeli.

Gymnázium Tvrdošín sa v  školskom roku 2015/2016 zapája do projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom a bude sa uchádzať o získanie tohto renomovaného certifikátu.

Vážení rodičia, milí spolužiaci!

Chceli by sme Vás oboznámiť s projektom, do ktorého sa nedávno pridala aj naša škola.

Čítať ďalej...

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

logo_cb_1.jpg