WE LEARN-  WE SHARE je názov projektu eTwinning, ktorý sme tento rok realizovali s triedou SEKUNDA. V spolupráci s Francúzskom a Tureckom sa študenti učili zaujímavosti o týchto krajinách prostredníctvom kvízov a spoločnej prezentácie. Súčasťou projektu bolo zdieľanie s handicapovanými ľuďmi, tvorba interview so zdravotne znevýhodneným človekom a hranie kvízov v rodinách. Zaujímavá bola vianočná aktivita, keď si žiaci vymenili balíky so špecialitami z daných krajín a potom nasledovala ochutnávka!

Za projekt nám bol udelený Národný certifikát kvality.  

Gymnáziu v Tvrdošíne bol udelený prestížny titul "eTwinning school" - Škola eTwinningu. Tento titul sa udeľuje školám, v ktorých viacerí učitelia využívajú pri vyučovaní zážitkovú formu učenia prostredníctvom projektov eTwinning. Pedagógovia Gymnázia sa priebežne vzdelávajú v používaní moderných metód a technológií, spolupracujú so zahraničnými učiteľmi a snažia sa školu otvoriť pre miestnu komunitu rôznymi aktivitami. Prostredníctvom eTwinningu chce škola poskytovať svojim študentom ešte viac možností rozvoja.

V tomto školskom roku sme ukončili ďalší projekt v programe eTwinning a získali sme zaň už aj Národný certifikát kvality, čo pre nás znamená dôležité ocenenie našej práce.
Na tvorbe projektu sa zúčastnila trieda sexta A a spolupracovali sme so školami v Rakúsku, Španielsku, Česku a Írsku.
Cieľom projektu bolo upútať pozornosť žiakov na výdobytky minulosti a modernej doby. Ceniť si dedičstvo našich predkov a nebrať nové veci ako samozrejmosť.
Väčšinu aktivít sme realizovali spoločne v triede alebo v počítačovej učebni počas hodín anglického jazyka. Boli to napríklad predstavenie triedy, písanie príbehov v medzinárodných skupinách, diktovanie obrázka. Niektoré úlohy robili žiaci doma a spoločne sme ich umiestnili na Twinspace, napríklad obrázok a popis svojej starej a novej veci, ktoré sa potom vložili do spoločnej prezentácie. Na niektorých úlohách pracovali individuálne v škole, napríklad
príspevky na fórum, charakteristika vianočných tradícií, oboznámenie sa s tradíciami iných krajín, spoznávanie žiakov partnerských škôl, doplnkové aktivity, kvízy a hlasovanie. V malých skupinkách mali rozdelené úlohy, že každá skupinka pripravila niečo iné - napríklad staré a nové v našom meste, starý a nový obraz, stará a nová hudba a pod.

Spolupráca partnerských škôl
Na úvod sa jednotlivé skupiny predstavili - tradične - fotkou s popisom a netradične - zábavnou aktivitou. My sme vytvorili pexeso s našimi fotkami a menami. Potom sme navrhovali logo - na základe daných kritérií mali žiaci navrhnúť logo doma, potom sme v našej skupine hlasovali o najvýstižnejšie, ktoré sme potom dali na stránku projektu do spoločného hlasovania. Naše logo sa umiestnilo na druhom mieste, "vyhralo" rakúske logo. Ďalším krokom boli prezentácie starých a nových vecí - čo žiak vlastní, hudba , obraz, jedlo, tradícia, niečo v meste a pod. Najobľúbenejšou aktivitou bola tvorba príbehov - nových legiend, ktoré sme vytvárali v medzinárodných tímoch. Jednu legendu vytvorili spolu tri krajiny. Robili sme to spolu na hodine a každý prichádzal s nejakým nápadom, na ktorý nadviazal ďalší nápad. Žiaci sa striedali v písaní do online prezentácie a už sa nevedeli dočkať, kedy bude ďalšia krajina písať svoju časť, aby sa dozvedeli pokračovanie príbehu. Poslednou aktivitou bolo "diktovanie obrázkov". Jedna krajina opísala obraz a druhá sa ho snažila podľa popisu nakresliť. Potom sa výsledok porovnal s originálom. Nezabudli sme ani na priebežnú evalváciu aktivít. Momentálne ešte pracujeme na samostatnej web-stránke s výstupmi projektu.

Linky na spoločne vytvorené výstupy:
Staré a nové vianočné tradície

Moja najstaršia a najnovšia vec

Maľovanie obrázka podľa opisu (picture dictation)

Vďaka iniciatíve Move2learn, Learn2move financovanej programom Erasmus+ žiaci Gymnázia v Tvrdošíne získali cenu za projekt „Bringing generations together“ (Spájanie generácií), ktorou bolo cestovné po Európe do výšky 350€ na žiaka. Cieľom iniciatívy bolo u mladých ľudí zvýšiť povedomie európskeho občianstva a európskej identity. - foto -

Čítať ďalej...

Získali sme aj druhý Národný certifikát kvality za projekt s III.A. Témou bolo Prvých desať pokladov, ktoré sa strácajú z Európy" Študenti robili prieskum a potom hlasovanie v jednotlivých krajinách Európy. 

Čítať ďalej...

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

1.jpg