LET‘S WALK AND LEARN – Education via tourist paths in Europe je názov nášho spoločného projektu, ktorého cieľom je spoznávať prírodu v okolí partnerskej školy, sledovať zmeny a zaznamenávať ich aj pomocou nového prístroja Vantage Vue, zakúpeného z prostriedkov grantu.

V priebehu troch medzinárodných stretnutí sa mladí ľudia dozvedeli zaujímavosti o miestnom ekosystéme a mali možnosť porovnať ho s domácim prostredím. Spolu absolvovali niekoľko turistických vychádzok, zoznámili sa so systémom turistického značenia v troch krajinách, a zúčastnili sa na besedách s expertmi na ochranu prírody, kde sa o.i. dozvedeli aj to, ako najšetrnejšie no zároveň najefektívnejšie využívať prírodné zdroje. Trvalo-udržateľný rozvoj je v tejto dobe „živou vodou“ pre regióny v západných krajinách – uvedomme si to a rozbehnime ho aj na našej Orave.

Našou perspektívou sú mladí kreatívni žiaci vo veku od 14 do 19 rokov, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných stretnutiach v Českej republike (jar 2016), vo Francúzsku (jeseň 2016) a svojich mladých priateľov uvítali u nás na Slovensku (jeseň 2017).

Splnili sme očakávanie?

Jednoznačne – do bodky! Nedávne stretnutie (13. – 19.9. 2017) je dôkazom citlivého prístupu učiteľov k téme projektu. Spolu vytvorili silný projektový tím a posunuli poznanie im zverených detí do úplne novej roviny – bez osobného vkladu, pracovného nasadenia a obetovania svojho voľného času ste v projekte najslabšie ohnivko, ale ak všetko to úsilie spojíte s úsilím ďalších kamarátov, a dokonca z rôznych krajín, získate nenahraditeľnú pridanú hodnotu do budúcna. Znalosť cudzích jazykov napomáha pri poznávaní krajiny, pri komunikácii medzi sebou v skupine a najmä pri utužovaní medziľudských vzťahov v hostiteľskej rodine.

Našim zahraničným priateľom sme pripravili – podľa ich slov – nezabudnuteľný týždeň. Vďaka originálnemu riešeniu sa prehliadka nášho mesta Tvrdošín každému páčila. Zaujímavé návštevy v rôznych prevádzkach ako vodná elektráreň, koruna priehradného múru, firma na triedenie odpadu EKORAY,  či prednáška horského záchranára HZS a beseda s odborníkom zo Štátnej ochrany prírody SR utkveli v pamäti mnohým. Túry do Juráňovej doliny, na klinské rašelinisko, či k roháčskym plesám overili schopnosť žiakov pripraviť sa na pobyt v prírode v krásnom slnečnom i v daždivom počasí. Oravská priehrada, Slanický ostrov, Múzeum oravskej dediny v Brestovej, či odborný výklad počas prehliadky Oravského hradu v sprievode našej bývalej maturantky nadchla nielen francúzskych hostí. Ukážku výroby keramiky s potešením vyskúšali zástupkyne českého tímu. Spoločný večer za prítomnosti projektových tímov a hostiteľských rodín bola záverečná „gala-bodka“ tretieho medzinárodného projektového stretnutia.

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

mep_10_02.jpg