Ktorý Ekohrdina udrží Zem?

( alebo Deň Zeme 2017 na Gymts )

Zem je planéta, ktorá ľuďom poskytuje domov a všetko potrebné pre život. Čistý vzduch, vodu, pôdu, zeleň. Vďaka týmto zložkám, môžeme existovať a dokonca vylepšovať kvalitu nášho života na Zemi. Chovom zvierat pre obživu si spestrujeme jedálniček a dokážeme využiť takmer každý kúsok z(Z)eme, v ktorejkoľvek lokalite. Pre nás, pre naše potreby.

Tento rok sme si Deň Zeme na našom gymnáziu pripomenuli opäť. Nosnou témou bol TRVALO-UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ. Naši žiaci predstavili niekoľko príkladov miestneho trvalo-udržateľného rozvoja i prevádzky mimo Slovenska, ktoré s touto témou súvisia. Cieľom prezentácií bolo ukázať všetkým žiakom našej školy, že „trvalo-udržateľný rozvoj“ sa dá praktizovať všade, aj v našom blízkom okolí. Priložiť ruku k rozvoju  môžeme už aj my, a hneď.

Zaujímavé prednášky sme doplnili o netradičnú aktivitu. Návrh triedneho EKOhrdinu.

Čo je to TRVALO-UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ?

„Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby," a je to „proces, v ktorom využívanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú všetky vo vzájomnej harmónii a podporujú tak súčasný ako aj budúci potenciál napĺňať ľudské potreby a nároky"

http://svarda.blog.sme.sk/c/205978/Trvalo-Udrzatelny-rozvoj-ako-mozny-liek-na-problemy-ludstva-Snad.html

Vedeli ste, že tento pojem je upravený aj zákonom?

Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí (§ 6) definuje trvalo udržateľný rozvoj ako rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Na Orave sa do trvalo-udržateľného rozvoja zapája mnoho firiem a spoločností, podnikateľov i jednotlivcov. Vybrali sme tieto:

  • Oravice a geotermálna energia – Viete koľko stupňov C má voda v dvoch termálnych oravických bazénoch?
  • „Ekoray“ v Námestove – Vedeli by ste vymenovať aspoň 4 kategórie spracovávaného odpadu?
  • Čučoriedková plantáž v Krivej – Ktoré dve odrody prinášajú ročne až 4500g ovocia na jeden ker?
    Na projektovej (Erasmus+ Let s walk and learn) ceste do Francúzska sme navštívili aj niektoré tamojšie prevádzky:
  • Syráreň „Les Fins Comté“ – Koľko litrov mlieka ročne spracúva táto syráreň?
  • Čokoládovňa „Klaus“ – Ako sa volá vzácna odroda kakaových bôbov, ktorá sa pridáva do tunajšej čokolády?

15. mája prineste svoje odpovede aj s menom na papieri p. prof. Harmatovej. Jedného z Vás vyžrebujeme – poteší sa odmene.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

nastenka.jpg