Charakteristika štúdia a učebný plán 8-ročného štúdia

Hoci je osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky, poskytuje zodpovedajúce vzdelanie aj v prírodovedných predmetoch. Skladba predmetov vo vyšších ročníkoch je taká, aby umožnila absolventovi našej školy štúdium na vysokých školách filologického, spoločenskovedného ale aj technického zamerania. V nižších ročníkoch sa žiaci učia pracovať s počítačom, v kvinte sa učí predmet informatika.

Možnosť voľby cudzích jazykov : anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk. Hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa učí osem rokov.

V rámci mimoškolskej činnosti sú vytvorené podmienky pre prácu v rôznych záujmových útvaroch. Na škole pracujú krúžky prírodovedné, jazykové, športové (basketbal, volejbal, atletika), literárno-publicistický, krúžok práce s počítačom a internet .

Aktuálne učebné plány sa nachádzajú v školskom vzdelávacom programe.

 

 

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

volejba_s_chlapci.jpg