charakteristika a učebný plán 4- ročného štúdia

4-ročné štúdium bolo otvorené od školského roku 2000/2001, štúdium dostatočne zohľadňuje individuálne predpoklady študentov. Dôležité postavenie v študijnom programe majú predmety v treťom a štvrtom ročníku. Študenti môžu vybrať zo širokej ponuky cvičení a seminárov tie, ktoré im umožnia získať vedomosti a zručnosti dôležité pre maturitu a tiež aj pre zvládnutie prijímacích skúšok na vysokú školu.

Z cudzích jazykov sa vyučuje najmä anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk. Absolvent našej školy je dostatočne pripravený na štúdium na vysokej škole filologického, spoločenskovedného, ale aj technického zamerania.

Aktuálne učebné plány sa nachádzajú v školskom vzdelávacom programe.

 

 

 

 

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

kniha_web_2013_001.jpg