Našim Červeným dňom sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže na tému Najtvorivejšia aktivita pre Červené stužky 2009 a získali pre našu školu víťaznú cenu.

10.12. 2009 sa v Žiline uskutoční slávnostné vyhodnotenie kampane Červené stužky. Našu školu bude reprezentovať  PaedDr. Iveta Ťapáková, ktorá celú aktivitu vymyslela a organizovala.

Hodnotiaca komisia si pozorne pozrela 120 zaslaných tvorivých aktivít alebo záverečných správ spojených s popisom tvorivej aktivity. Viaceré aktivity stredných škôl boli zamerané na odovzdávanie odborných vedomostí mladším spolužiakom alebo žiakom na iných školách.
Víťazné ceny boli udelené týmto školám a školským zariadeniam (sú uvedené v abecednom poradí):

 

 • CPPPaP, Lučenec
 • Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca
 • Gymnázium, Turzovka
 • Gymnázium, Tvrdošín
 • Gymnázium s VJM, Veľký Meder
 • Obchodná akadémia, Sereď
 • SOŠ obchodu a služieb, Galanta
 • SOU TPM, Bratislava
 • Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela, Nemšová
 • ŠZŠ, Dunajská Streda
 • ŠZŠ, Nevädzova ul., Bratislava
 • ŠZŠ, Pavlovce nad Uhom
 • ZŠ, Černyševského ul, Bratislava
 • ZŠ, Lipany
 • ZŠ, Pribeta
 • ZŠ, P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
 • ZŠ Mateja Bela, Šamorín
 • ZŠ, Veľké Uherce
 • ZŠ, Námestie mladosti, Žilina

 Ďakuje všetkým zapojeným študentom za ich aktivitu a nadšenie.

 


 (pôvodný článok)

1.12. 2009 – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Od rána to v našej škole vyzeralo nádherne červeno. Dokonca aj zaryté „čierne jedince“ boli červené. Dôvodom tejto farebnej premeny bolo zapojenie sa do III. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú s podporou Ministerstva školstva SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“), Krajského školského úradu v Žiline a pod záštitou primátora mesta Žiliny Ivana Harmana organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.Vo vestibule školy sme pripravili informačný stánok, v ktorom každý dostal informácie o  kampani, chorobe AIDS, víruse HIV, prevencii a červenú stužku – ako symbol boja proti AIDS.Našim cieľom bolo aby sa aktivity zúčastnilo čo najviac študentov a preto sme na školskom dvore cez veľkú prestávku vytvorili obrovskú živú červenú stužku.

POČET ZAPOJENÝCH: celá škola (okrem 5-tich), vrátane profesorov a správnych zamestnancov. Bola to super akcia, ktorou sme všetkým ukázali, že nám nie sú ľahostajné problémy iných.  

Čo písali o nás noviny?

MY ORAVSKÉ NOVINY

 

Fotografie budú už čoskoro!

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

lamohlavy_2012_015.jpg