Študenti našej školy sa v dňoch 15.-16. júna 2010 zúčastnili veľmi zaujímavej akcie s názvom Modelový európsky parlament v Žiline.

Na tomto zaujímavom podujatí si vyskúšali skutočnú prácu poslancov v Bruseli s presnými pravidlami a povinnosťami. Pracovali vo výboroch, vyslovovali námietky, oslovovali sa pán a pani delegátka, písali rezolúcie, hlasovali a pod. Naša škola reprezentovala MALTU, ktorú sme si vyžrebovali a tak sme sa  cítili aj trochu „stredozemne“.

Všetkých delegátov prijal na Radnici aj primátor Žiliny Ivan Harman.
Za účasť a svedomitú reprezentáciu školy na tomto projekte ďakujeme študentom VII. OG: Monike Fonferovej, Margaréte Brozovej, Martine Dedinskej, Matúšovi Lajmonovi a študentke 2.A : Martine Dedinskej.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

ms_florbal_10_03.jpg