Pre všetkých maturantov, ktorí ešte čítajú tieto stránky prinášame príhovor pani Ing. Dana Weichselgärtner, PhD., riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.

Milí  maturanti,
     latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Cieľom ľudského dozrievania je stať sa naplno človekom, dokázať žiť v rovnováhe medzi dušou a telom, rozhodovať sa cez vnútornú slobodu ako komplexná a celistvá bytosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Jedným z nich bola pre Vás maturitná skúška. Viem, že príprava na ňu nebola ľahká či jednoduchá pre ani jedného z Vás a takisto som presvedčená, že každý z Vás sa na túto prvú veľkú skúšku zrelosti pripravoval poctivo a zodpovedne, nielen posledný akademický týždeň.
     Dnes už Vaše tváre zdobí úsmev a vyžaruje z nich spokojnosť. Urobili ste dôležitý krok k svojej budúcnosti. Odbornej komisii za zeleným stolom ste ukázali, že vedomostne i prakticky ste pripravení ísť ďalej.  Zavŕšili ste jeden úsek svojho života – štúdium na strednej škole. Bolo obdobím prípravy, všetci ste si prešli nesmelosťou prváka, drzosťou druháka, začínajúcou zodpovednosťou tretiaka, aby ste v štvrtom ročníku pochopili význam vzdelania pre Váš ďalší život a uvedomili si jeho dôležitosť.
     Každý slobodný človek má vo svojom živote v každej situácii možnosť voľby.  Ste dospelí a Vaše rozhodnutia  budú formovať ďalšie smerovanie Vašej osobnosti   v živote. Pred Vami sa otvára široká škála nových možností a je na Vás, ktoré si vyberiete – pokračovať v štúdiu?, zamestnať sa?, založiť si rodinu?, cestovať? Nech sa rozhodnete pre čokoľvek, dôležité je, že to bude Vaša voľba, pretože sloboda je sila v človeku,  ktorá mu umožňuje rásť a dozrievať v pravde, v dobre a spravodlivosti. Nesmieme však zabudnúť, že sloboda robí človeka zodpovedným za vlastné činy.

     Ľudská zrelosť nie je stavom, ktorý raz dosiahneme a stane sa natrvalo našou súčasťou. Je to proces a cesta neustáleho pretvárania seba samého. Na cestu zrelosti sa vyberieme v okamihu, keď sa zamyslíme nad sebou a započúvame do svojho vnútra. Potrebujeme nájsť svoju cestu životom. Aby sme ju našli, musíme si zachovať ducha otvorenosti pre nové veci, pretože len vtedy dokážeme prijímať nové podnety a premieňať sa.
     Dovoľte mi zaželať Vám, aby ste v živote robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, aby ste mali silu byť slobodnými, aby ste dlhý čas zostali hravými, iskrivými a usmiatymi mladými ľuďmi.

     Tak ako v úvode i na záver zalistujem v starých latinských slovníkoch a prezradím Vám, že latinské slovo „studium“ má viac významov a znamená úsilie, záľuba i oddanosť. Usilujte sa o múdrosť, majte záľubu v múdrosti a buďte jej oddaní. Študujte!  Tak dosiahnete svoju premenu, tak dosiahnete svoju zrelosť.

     S úctouIng. Dana Weichselgärtner, PhD.
         riaditeľka odboru školstva a športu
           Žilinského samosprávneho kraja

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

den_vody_10_001.jpg