Oznámenie o konaní II. kola prijímacieho konania na Gymnáziu v Tvrdošíne
na štúdium v školskom roku 2010/2011.

II. kolo prijímacieho konania je vyhlásené pre štvorročné štúdium v odbore :

1. 7902 5 00  gymnázium
stanovený výkon : 30 žiakov
prijatých a zapísaných v I. kole  : 19 žiakov
možnosť prijatia : 11 žiakov

2. 7902 5 00 gymnázium – (športová trieda)
stanovený výkon : 25 žiakov
prijatých a zapísaných v I. kole : 19 žiakov
možnosť prijatia : 6 žiakov
Overovanie špeciálnych schopností, zručností, talentu bude 15. júna 2010.


Kritériá v II. kole sú totožné s kritériami v I. kole.

Uchádzači o štúdium môžu prihlášky doručiť na sekretariát školy ihneď.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

den_frj_plagat_2015_001.jpg