Výsledky I. a II. časti prijímacieho konania v súlade s vyhláškou č. 245/2008 Z. z., prijatými kritériami a stanoveným výkonom na 4-ročné štúdium v študijnom odbore 7902 5 gymnázium (športová trieda) v školskom roku 2010/2011

Konečné poradie k 6. 5. 2010

Výsledky I. časti prijímacieho konania - overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania (I. a II. termín). PDF súbor

Celkové poradie bolo určené z talentových skúšok (40bodov), priemeru známok (30bodov), testovania 9 (15bodov) a   výsledkov na športových súťažiach (15bodov). Bližšie informácie v pdf súbore.

Zápis prijatých uchádzačov bude 30.4. 2010 (piatok) a 3.5.2010 (pondelok).
V prípade, že sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovenom termíne, poradie sa bude posúvať.

V piatok 9. apríla 2010 o 8.00 hod. sa v športovej hale gymnázia uskutoční II. termín overovania špeciálnych schopností, zručností v súlade s § 65 ods. 7 a § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).V piatok 26. marca 2010 o 8.00 hod. sa v športovej hale gymnázia uskutoční overovanie špeciálnych schopností, zručností v súlade s § 65 ods. 7 a § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Žiak sa dostaví do športovej haly gymnázia 30 min. pred začiatkom konania prijímacej skúšky a prinesie si so sebou športový úbor a vhodnú športovú obuv.
Skúšku konajú žiaci zo športových disciplín: hod 2kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 4x10m a vytrvalostný test.
V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na škole najneskôr do troch dní od konania skúšky.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

rozvrh_utorok4_9_17.jpg