Vyhodnotenie dňa vody:

 

Výsledky v PDF súbore

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za SVETOVÝ DEŇ VODY.


Je to jedinečná príležitosť pre nás všetkých, pripomenúť si dôležitosť  vody ako základnej podmienky života.  Voda ako zlúčenina, ako dážď, ako rieka, ako more, ako zapáchajúca stoka, ako lavína, ako vrt, ako strom, ako medúza, ako záplava, ako púšť, ako les, ako kalové pole, ako vyschnuté koryto, ako slza, ako prasknutá skala, ako lány polí, ako prameň, ako technológia, ako energia ...... ako večný zdroj života.


V pondelok bude na našej škole veľký vodný deň. Čo musíme pre to urobiť:


1.    prísť do školy oblečení v modrom

2.    pripraviť si na každý vyučovací predmet, ktorý máte v pondelok, informácie, referáty alebo iné aktivitky, ktoré súvisia s vodou a s daným predmetom

3.    zúčastniť sa veľkého vodného kvízovania o zaujímavú cenu
       •    každá trieda ráno dostane test, ktorý budete spoločne riešiť v priebehu celého dňa (do 14,00)
       •    pri riešení môžete použiť akýkoľvek zdroj informácií
4.    v  prípade priaznivého počasia sa pred školou CEZ VEĽKÚ PRESTÁVKU uskutoční  medzitriedna súťaž o najkrajšiu živú vodnú kvapku

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

eyp_2016_s.jpg