Dňa 12.5 2014 sa v našej škole realizoval projekt zameraný na preventívne protidrogové aktivity. Hlavným cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o sebarealizáciu a sebavzdelávanie v oblasti týkajúcej sa prevencie užívania drog. Do realizácie projektu sa zapojili štyri triedy osemročného štúdia – príma, sekunda, tercia a kvarta. Triedy boli rozdelené na dve časti. Jedna časť sa zúčastňovala na aktivitách a druhá tvorila plagát, na ktorom bolo vyobrazené vnímanie sveta očami zdravého a očami závislého človeka. - fotografie -


Na základe výsledkov vstupného a výstupného testu z uskutočnených aktivít sme z každej triedy vecnou cenou ohodnotili najlepšieho riešiteľa.
Prima – KARIN ŠPRLÁKOVÁ
Sekunda – MARTIN PAVLÍK
Tercia – LUCIA JURINOVÁ
Kvarta – ALŽBETA LONEKOVÁ
K dosiahnutým úspechom touto cestou gratulujeme.
Vzhľadom k vysokej estetickej úrovni všetkých vytvorených plagátov sme sa rozhodli, že ich zarámujeme a vystavíme v budove školy. Všetkým tvorcom ďakujeme a dúfame, že im sladká odmena umocnila dojem z dobre vykonanej práce.
Na záver by sme chceli vysloviť špeciálne poďakovanie za trpezlivosť, invenciu a nápady p. Ing. Kovalikovej a žiačkam sexty – M. Betuštiakovej, D. Šprlákovej, M. Vidiečanovej a žiačkam tretej A – I. Lissovej, J. Šubjakovej, M. Ďubaššákovej, L. Hutirovej, A. Lofajovej, ktoré umožnili súbežne pracovať naraz štyrom skupinám. Poďakovanie patrí ostatným vyučujúcim, ktorí boli do projektu zaangažovaní.

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

2.jpg