Tento rok sa uskutočnil už 43. ročník súťaže o najkrajší list. Aktuálny ročník sa niesol v znamení hudby. Tohtoročné zadanie znelo: „Ako hudba ovplyvňuje naše životy.“ Základnou podmienkou súťaže je, aby boli príspevky písané formou listu. Listy na zadanú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu od 500 do 800 slov. Keďže ide o celosvetovú súťaž, víťazný slovenský list bude preložený do anglického jazyka a poslaný do celosvetového kola súťaže (v Berne, Švajčiarsko). Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí ľudia do 15 rokov.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 426 detí z celého Slovenska. Komisia, ktorá súťažné listy hodnotila, bola zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do TOP 10-ky najkrajších listov sa dostali aj listy žiačok nášho gymnázia – Karinky Šprlákovej (2. miesto) a Barborky Bôžekovej (7. miesto) z prímy.

Srdečne blahoželáme!


informácie o súťaži

ocenená práca - 2.miesto (Karina Šprláková)

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

lamohlavy_2012_015.jpg