Dňa 22.6.2012 sme slávnostne ukončili celoročný projekt s názvom Myslím ekonomicky.
Realizovali ho žiaci 1.A triedy, ktorí si vybrali seminár Základy ekonómie a ekonomiky (ZEE). Projekt sa uskutočnil pod finančnou aj materiálnou záštitou Nadácie SLSP a časopisov TREND a PROFIT. Zároveň žiaci dostávali bezplatne každý týždeň spomínané časopisy, ktoré prispeli k výuke a získavaniu aktuálnych poznatkov v ekonomickej oblasti. Semináre boli zamerané aj na posilňovanie zručností pri argumentácii v diskusii a pri vyjadrovaní vlastných názorov.
Študenti si na záver pripravili vlastné podnikateľské plány, ktoré prezentovali pred porotou, ktorú tvorili: pani riaditeľka Anna Namislovská, pán profesor Miroslav Mišík a profesorka Monika Hladká, za výrazného povzbudzovania publika – triedy 1.A a 2.A. Videli sme zaujímavé nápady, podrobné kalkulácie, originálne myšlienky... Svedčí to o tom, že naši študenti sú tvoriví a kreatívni a veríme, že v budúcnosti sa nestratia v ekonomickom svete. - FOTOGRAFIE -
Všetci účastníci projektu dostali oficiálne CERTIFIKÁTY o jeho ukončení, ktoré im určite pootvoria dvere pri ich budúcej profesnej kariére.
Ďakujeme a tešíme sa!

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

pozvanka_web400.jpg