V dňoch 14.-17.júna sa PaedDr. Iveta Ťapáková so  študentkami septimy: Patríciou Medveckou a Martinou Ťapákovou zúčastnili na  workshope pre študentov a vyučujúcich Onkologickej výchovy. Konal sa v Bratislave a bol spojený s každoročnou akciou AVONU - pochodom proti rakovine prsníka.

 

 

Program workshopu mal dve časti. Prvou boli odborné prezentácie pozvaných prednášajúcich, v rámci ktorej sa rozoberali a diskutovali viaceré témy:
I. PREVENCIA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
O výžive a jej význame v prevencii hovorila MUDr. Alžbeta Béderová,
MUDr. Darina Sedláková nadviazala na tému výživy a poukázala na opačný extrém nezdravého stravovania, ktorým sú poruchy príjmu potravy a ich narastajúci výskyt a drastický dopad na fyzické i psychické zdravie najmä dospievajúcich dievčat a mladých žien,
II. STAROSTLIVOSŤ O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
V druhom bloku MUDr. Katarína Mičiaková - koordinátorka Hospicu - Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre spolu s vrchnou sestrou Mgr. Ľubomírou Jagelkovou porozprávali o hospicovej starostlivosti, o chode hospicu a o liečbe bolesti.

V druhej časti workshopu boli prezentujúcimi samotní študenti, a to konkrétne tí, ktorí sa zapojili do súťaže Ligy proti rakovine, ktorá bola vyhlásená na workshope v rámci Týždňa proti rakovine v októbri 2011. Úlohou študentov bolo urobiť výskum na vlastnej škole a zodpovedať ním na otázku "Prečo sa ne-/fajčí na našej škole?". Do súťaže bolo zaslaných 16 výskumných prác zo stredných škôl z celého Slovenska.

Výskumnú úlohu riešili: Patrícia Medvecká, Filip Janček a Martina Ťapáková, pod vedením PaedDr. Ivety Ťapákovej. Do dotazníkovej metódy, zapojili 296 študentov (190 dievčat a 106 chlapcov) našej školy. Opýtaní odpovedali na 19 otázok. Výsledky boli spracované, štatisticky vyhodnotené a poslané do súťaže. Ďalej bolo potrebné vytvoriť PP prezentáciu a odprezentovať ju na workshope..  V celoslovenskej konkurencii obsadili naši študenti 3. miesto.
Paťa Medvecká a Maťa Ťapáková pri prezentácii výsledkov výskumnej práce na workshope v Bratislave.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

mem_jesenskeho_09_05.jpg