Prijímacie skúšky

Oznamujeme všetkým prihláseným, že prijímacie skúšky (PS) na 4-ročné a 8-ročné štúdium sa budú konať následovne:

1. termín - pondelok 11. mája 2015 ... Výsledky PS: 4-ročné štúdium /   8-ročné štúdium

2. termín - štvrtok 14. mája 2015     ... Výsledky PS: 4-ročné štúdium /   8-ročné štúdium

Výsledky PS si môžete pozrieť kliknutím na odkaz. Žiaci sú v tabuľke zoradení podľa kódu. Celkové poradie bude zverejnené po II. termíne.

Prijatí uchádzači o štúdium budú vyzvaní na zápis do 1. ročníka. V prípade, že sa neprídu zapísať, bude poradie posunuté a na zápis budú pozvaní ďalší uchádzači v poradí. Informácie na tejto stránke sa budú priebežne aktualizovať a dopĺňať .

 

Podrobnejšie informácie o priebehu skúšky si môžete prečítať v pokynoch k PS (pdf).

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 4-ROČNÉHO A 8-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA V TVRDOŠÍNE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 si môžete pozrieť v dokumentoch pdf a docx.

kritéria pre prijímacie skúšky (pdf) /     kritéria pre prijímacie skúšky (docx)

 

príklady z prijímacích skúšok: 2013, 2014

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

mep_10_01.jpg