V tejto časti si môžete pozrieť dokumenty školy. (postupne budeme pridávať odkazy na súbory)

Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

pozn.: Niektoré informácie nájdete v sekcii O ŠKOLE, prípadne v časti SÚBORY NA STIAHNUTIE/ŠKOLA

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK (aktualizované 2.9.2016)

SMERNICA O ORGANIZOVANÍ ŠKOLSKÝCH VÝLETOV, EXKURZIÍ A VYCHÁDZOK

PRACOVNÝ PORIADOK

INFORMÁCIE O ŠKOLE (aktualizované 29.9.2015)

ŠKOLSKÝ PORIADOK (aktualizované 2.9.2017)

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (aktualizované 29.9.2017)

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (aktualizované 29.9.2017)

(učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii v priestoroch školy)

 

 

 

 

 

Dňa 18. – 20. 3. 2016 sa naši študenti z 2.A Samuel Randiak, Eliška Korbeľová, Karin GarbiarováTadeáš Glonek zúčastnili  4. Európskeho mládežníckeho parlamentu v Častej – Papierničke  pri Modre.

Čítať ďalej...

9. februára 2016 sa na ZŠ v Liesku uskutočnilo Okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali Marián Dzurik a Martin Pavlík z kvarty, ktorí súťažili v kategórii C (9. ročník ZŠ – 4. ročník OG). Marián sa umiestnil na druhom mieste a postupuje na krajské kolo, Martin obsadil tretie miesto. Chlapcom  gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Má svoj štandardný priebeh v podobe školských, okresných, krajských výberových kôl a finálového kola.
Okresné kolo 26. ročníka tejto súťaže sa konalo 9.5.2016 v Nižnej a naše gymnázium v II. kategórii reprezentovala Anežka Kurajdová z prímy a Martinka Vranová z kvarty.

Dňa 11.5.2016 sa v kine Mier v Trstenej konal 21. ročník regionálnej speváckej súťaže Matičný sláviček. Organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej a ZUŠ v Trstenej. Medzi 62 súťažiacimi boli aj žiaci nášho gymnázia: E. Vrábľová, A. Kurajdová z prímy, E. Dobrovolská zo sekundy a M. Vranová z kvarty. Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a M. Vranovej blahoželáme k Cene poroty. Ak  vás zaujíma ako súťaž prebiehala, pozrite si nasledujúce videá ( video 1 - II. kategória, video 2 - III. kategória)

-fotografie zo súťaží-

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

nastenka.jpg