Oslava Dňa európskych jazykov sa tohto roku niesla v znamení besied s „cestovateľmi“. Študenti, ktorí navštívili rôzne európske krajiny, si na tento deň pripravili prezentácie o svojich skúsenostiach a zážitkoch v týchto krajinách, čím poukázali na potrebu štúdia cudzích jazykov.

V rámci anglického jazyka, napríklad Veronika zo IV.A porozprávala, ako celé leto pracovala v Španielsku. Hoci na začiatku vôbec nevedela po španielsky, počas pobytu sa veľa naučila. Agáta, Andrea a Erika zo sexty sa zúčastnili medzinárodného sústredenia skautov vo Fínsku, kde mali možnosť spoznať mládež rôznych národov a kultúr, ale hlavne Fínov, o ktorých spolužiakom priniesli niekoľko zaujímavostí i základné slovíčka z fínčiny. Simona z II.A navštívila Chorvátsko a jedinečný ostrov Pag. Jozef zo IV.A pracoval v Srbsku, kde používal hlavne angličtinu, ale naučil spolužiakov aj niekoľko slov po srbsky. Samuel z III.A sa zúčastnil zasadnutia európskeho mládežníckeho parlamentu. Prejavil vďaku za to, že dostať sa na toto stretnutie mu organizačne i finančne pomohla jeho škola. Prišiel obohatený o množstvo zážitkov, vedomostí a priateľstiev. Tvrdí, že mu návšteva Francúzska pomohla zlepšiť jeho, už aj tak výbornú, angličtinu. Kristína a Lucia zo sexty navštívili anglický Londýn a jeho okolie, kde bývali u milej hosťovskej rodiny a prezreli si najznámejšie turistické atrakcie. Alenka zo sekundy sa podelila so zážitkami z anglického jazykového tábora. Rebeka zo IV. A bola zase na študijnom pobyte v anglickom historickom meste Cheltenham. Janka zo septimy sa zúčastnila dvoch mládežníckych pobytov v Poľsku, kde spoznávala zaujímavosti našich severných susedov a okrem angličtiny sa zdokonalila aj v poľštine. Annett zo septimy bola v Bosne a Hercegovine. Spolužiakom objasnila, prečo toľko ľudí navštevuje mestečko Medžugorie. Sabína z II.A ukázala spolužiakom, aké prírodné a historické zaujímavosti videla v Írsku, kde navštívila svojich príbuzných.  

V rámci španielskeho jazyka sa študenti zúčastnili besedy s mexickou študentkou Ivanou M. Marquez, ktorá hosťuje na Gymnáziu v Tvrdošíne. Besedu obohatila svojimi vlastnými prezentáciami o Španielsku a španielsky hovoriacich krajinách. Na záver sa študenti porozprávali o možnostiach štúdia a pracovných príležitostiach v španielsky hovoriacich krajinách.

V rámci nemeckého jazyka pracovali maturanti zo IV.A triedy s obrazovým materiálom týkajúcim sa nemecky hovoriacich krajín, tvorili o týchto krajinách dialógy, hovorili o možnostiach študijných pobytov v Nemecku a Rakúsku, o štúdiu na vysokých školách v týchto krajinách. Niekoľko študentov si pripravili prezentácie na tému „Mestá a miesta, ktoré by som chcel navštíviť v nemecky hovoriacich krajinách.“

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

vianocne trhy_plagat.jpg