Pomaly prichádza čas, keď môžete rozhodnúť  čo sa stane s 2% vašej dane, ktoré ste odviedli štátu.

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n. f. bol zriadený na podporu rozvoja školy. Jeho účelom je ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, napomáhať úsiliu získať zahraničných lektorov, podporovať výmenné jazykové pobyty v zahraničí na výučbu jednotlivých jazykov, skvalitňovať životné prostredie žiakov aj pracovníkov, hľadať možnosti pomôcť aj sociálne slabším žiakom prostredníctvom štipendií,  vytvárať možnosti schopným jedincom študovať v zahraničí, cielene zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov, podporovať kvalitu prípravy na život, vybavovať školu modernou didaktickou technikou, odbornou literatúrou aj beletriou, nákupom potrebnej modernej počítačovej techniky na výučbu informatiky a všetkých vyučovacích predmetov, podporovať tvorivosť našich žiakov, účasť v súťažiach, pomôcť vybaviť potrebným náradím  športovú halu, organizovať športové aktivity, súťaže, vytvárať predpoklady pre kvalitnejšiu prácu našich pedagógov, umožniť im prístup k najnovším informáciám formou ďalšieho vzdelávania, podporovať ich odborný rast. Na zabezpečenie týchto úloh musí mať fond k dispozícii finančné prostriedky a tie získavame napríklad organizovaním kurzov.
Jednou z možností, ktoré sú dnes je aj poukázanie 2 % dane zo svojho príjmu za predchádzajúci rok. Môžeme tak sami rozhodnúť, na čo a pre koho sa použije časť peňazí z nášho platu.
Vytvoriť inštitút dvoch percent môže každý. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy, aj my, učitelia, vieme, komu pôjdu naše 2 % - našim žiakom a študentom. Veríme, že aj vy súhlasíte s tvrdením, že najlepšia investícia je investícia do budúcnosti, do vzdelania našich detí.

Za ochotu pomôcť vopred ďakujeme.

Mgr. Matúš Chren
správca fondu


Identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n.f.
Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 36137910

Tlačivá

Stiahnite si užitočné tlačivá, ktoré budete potrebovať v súvislosti s poukázaním časti zaplatenej dane:

* Poučenie na vyplnenie vyhlásenia (vo formáte .rtf)

* Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (pdf)

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

lyziarsky_2012s.jpg