Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných  vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 18 a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca podá do 15. mája 2020 prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základne školy. Na prihláške nemusí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  2. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášku na strednú školu. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  3. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  4. Uchádzač alebo zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o svojom záujme/nezáujme o štúdium.
  5. Do 5. júna 2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle alebo na dverách školy.
  6. Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
  7. Do 15. júna riaditeľ školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle alebo na dverách školy. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
  8. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
  9. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

 

Prečo ísť študovať na Gymnázium v Tvrdošíne

Naše Gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré umožní absolventom úspešne absolvovať prijímacie konanie na vysokú školu a neskôr sa uplatniť na trhu práce.
Školský vzdelávací plán umožňuje našim žiakom získať základné poznatky vo všetkých vedných odboroch. Vďaka možnosti výberu seminárov v posledných dvoch ročníkoch štúdia sa dokážu zodpovedne pripraviť na štúdium vysokej školy.
Jazyková príprava - prvým jazykom je vždy anglický jazyk, ktorý je posilnený, vyučuje sa aj v metóde CLIL. Ako druhý jazyk si môžu vybrať španielčinu, nemčinu, francúzštinu alebo ruštinu.
Škola je zapojená do niekoľkých medzinárodných projektov - Erasmus+, vďaka ktorému študenti cestujú na výmenné pobyty do zahraničia, AFS - kde sa učia dobrovoľníctvu, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - ktorá im pomáha prekonávať vlastné limity.
Žiaci školy sa môžu zúčastňovať na mnohých exkurziách a rôznych pobytoch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Organizujú sa športové turnaje, bažantský večierok, školský ples, Gymnázdniny a mnohé iné podujatia a aktivity.

Informácie o prijímacích skúškach je možné konzultovať na tel. č. +421 43532 30 61  a mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

ms_florbal_10_03.jpg