Aká bude škola v budúcnosti? To nevieme s určitosťou predpovedať, ale jedno je isté – a vidíme to aj na prípadoch úspešných vzdelávacích systémov v zahraničí – že sa nezaobíde bez moderných technológií.

            Preto si aj v našej škole študenti tried SXA, SPA, OKA, III.A a IV.A odskúšali, ako funguje štúdium a testovanie pomocou online vzdelávacích materiálov v rámci programu ENGLISH GO. Celý rok systematicky pracovali s týmito materiálmi, čím si mohli zlepšiť znalosti angličtiny a rozšíriť si poznatky z viacerých oblastí života. Zároveň ako určité ocenenie získali návštevu britského „native speakera“ na škole.

            Užili si s ním nevšednú hodinu, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o živote v Británii, ale aj o súčasných spoločenských problémoch v Európe a vo svete.

            Ďakujeme Metodicko-pedagogickému centru za takúto možnosť, ale hlavne Paulovi, ktorý nás ochotne navštívil, obohatil i pobavil!

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

mep_10_02.jpg