Prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021

Kliknutím na tento odkaz si zobrazíte informácie k prijímaciím skúškam na šk. rok 2020/2021.

Uzavretie školy

Oznam

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

Oznamujem všetkým stravníkom (žiakom aj zamestnancom), že z obedov boli aj budú všetci automaticky odhlásení.

Testovanie žiakov 9. ročníkov 4. ročníka gymnázia (kvarta) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční.

Ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované na stránke školy

PRVÁ ŠKOLSKÁ ROČENKA

Tento rok sa na našom gymnáziu pripravujeme na vytvorenie prvej školskej ročenky. Počas celého roka sa budeme snažiť zdokumentovať akcie a žiakov našej školy avšak radi uvítame aj Vašu pomoc.
Ak máte z nejakého podujatia vlastné fotky, ktoré by ste radi videli v školskej ročenke, môžete nám ich poslať (v prípade otázok nám napísať) na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Taktiež oznamujeme, že v priebehu najbližších dní sa uskutoční fotenie portrétov žiakov jednotlivých tried. Bližšie informácie poskytneme v priebehu budúceho týždňa.   
Za pomoc a ústretovosť Vám ďakujú: Alena Hladká, Laura Skurčáková a Ema Dobrovolská (sexta)

Vážení návštevníci,

nachádzate sa na stránke Gymnázia v Tvrdošíne. Doporučujeme navštíviť aj edupage stránku školy, kde nájdete novinky a aktuálne informácie.

Gymnázium v Tvrdošíne už viac než 20 rokov poskytuje kvalitnú výučbu a vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj talentovaných žiakov, ktorí v každom školskom roku dosahujú úspechy v športových, prírodovedných, jazykových, literárnych či umeleckých súťažiach.

 V týchto dňoch sme sa dozvedeli o udelení dokonca medzinárodne uznávaného ocenenia JuvenesTranslatores v súťaži mladých prekladateľov, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Európskej komisie. Celoslovenské kolo súťaže sa konalo 24. novembra 2016. Gymnázium v Tvrdošíne bolo vybraté ako jedna z 13 stredných škôl na území Slovenska. Počet stredných škôl z každej krajiny je určený počtom europoslancov z jednotlivých krajín EÚ. Z našej republiky teda súťažilo celkovo 60 žiakov, z Gymnázia v Tvrdošíne 5 žiakov, ktorí prekladali z anglického (Agáta Brozová, Samuel Randiak), francúzskeho (Veronika Jurčiová, Alica Staššáková) a poľského jazyka (Janka Kozoňová). Všetky práce boli na výbornej úrovni. Dobrý prekladateľ musí ovládať nielen jazyk originálu textu, ale tiež cieľový jazyk, čo znamená mať bohatú slovnú zásobu v slovenskom jazyku, vyjadrovacie schopnosti a ovládať správny pravopis a gramatiku. Netrpezlivo sme čakali na výsledky a je to tu: v celoslovenskej konkurencii zvíťazila naša Agáta Brozová. Jedná sa o študentku, v ktorej sa spája prirodzený talent a inteligencia s usilovnosťou a sebadisciplínou. Aktívne sa zapája do viacerých súťaží, čo vždy vyžaduje nasadenie a prípravu, pričom následne si musí dobrať zameškané učivo v škole. To všetko sa dá zvládať jednak vďaka ústretovosti pedagógov a jednak vďaka jej rodinnému prostrediu, kde má Agáta vždy podporu zo strany rodičov, no zároveň i príklad pracovitosti a skromnosti.

Čo Agátu teraz čaká? Účasť na odovzdávaní cien priamo v Bruseli, prestížny certifikát, ktorý jej otvorí dvere ku kariére aj v iných oblastiach než je prekladateľstvo a z toho vyplývajúce životné príležitosti. Blahoželáme ti, Agátka, a prajeme ešte veľa ďalších úspechov!

 

Let's walk and learn

Projekt Let‘s walk and learn – Education via tourist paths in Europe sme úspešne ukončili. Tri roky (2015 – 2018) plné nových zážitkov sú za nami. Zahraničné výjazdy do Čiech a Francúzska boli bohaté na nové poznatky a skúsenosti. Sme radi, že sme vďaka projektovej spolupráci nadviazali nové priateľstvá a videli nepoznané nádherné miesta našej Európy.
Viete, že sa tam raz môžete vydať aj vy? Vašim sprievodcom nech je cestovateľská príručka, ktorú vydalo naše Gymnázium v Tvrdošíne z prostriedkov projektového grantu. Táto publikácia ponúka informácie o troch partnerských regiónoch: Orava, Franche-Comté a Južná Morava. Nájdete tam tipy na dve najnavštevovanejšie turistické trasy (napr. Roháčske plesá a Juráňova dolina na Orave) i 10 menej známych, prípadne neznámych trás v okolí, ktoré sme navrhli my – gymnazisti z Tvrdošína.

čítaj viac ...

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

lyziarsky_2012s.jpg