Cvičný prijímačkový test z MAT pre budúcich študentov 8-ročného gymnázia

Prečítaj si otázky a označ správne odpovede
(aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo)