Cvičný prijímačkový test z matematiky pre budúcich študentov

Prečítaj si otázky a označ správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo v pravo.