Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,
 
v školskom roku 2015/2016 sa nám podarilo získať certifikát Škola priateľská k deťom. Aj v školskom roku 2017/2018 sa budeme snažiť ako jediná zo stredných škôl na Orave splniť kritériá programu UNICEF a vytvoriť pre Vás prostredie priateľskejšie nielen k žiakom, ale aj k rodičom, pedagogickému i nepedagogickému zboru.
Program Škola priateľská k deťom je celoročný program fungujúci aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok výučby o ľudských právach.
Program Škola priateľská k deťom:
•    prostredníctvom aktivít oboznamuje žiakov s právami detí,
•    učí žiakov rešpektu, tolerancii a zodpovednosti,
•    zlepšuje vzťah k sebe, k ľuďom, k životnému prostrediu,
•    vytvára priaznivú atmosféru na vyučovaní,
•    umožňuje participáciu žiakov na chode školy.
Koordinátorkami programu sú p. p. Hladká, p. p. Plávková a p. p. Masnicová. S realizáciou programu pomáha tzv. Junior Ambasádorka Janka Kozoňová a dobrovoľníčky programu DofE – Karina Šprláková, Klára Dujčáková a Alica Maďarová.
Informácie o projekte nájdete na nástenke vo vestibule školy a na školskom webe v časti PROJEKTY.

„Niet väčšej odmeny, ako keď sa deti k sebe správajú kamarátsky, keď sa tešia na riešenie problémov, keď sa vedia motivovať, hrať, keď objavujú hodnoty a cesty, keď kráčajú tam, kam ste im otvorili dvere.“

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

bedminton_okres_10_09.jpg