Gymnázium Tvrdošín sa v  školskom roku 2015/2016 zapája do projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom a bude sa uchádzať o získanie tohto renomovaného certifikátu.

Vážení rodičia, milí spolužiaci!

Chceli by sme Vás oboznámiť s projektom, do ktorého sa nedávno pridala aj naša škola.

 

Projekt sa volá „Škola priateľská k deťom“ a záštitu nad ním má Slovenský výbor pre UNICEF.

UNICEF vznikol po 2. svetovej vojne v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii, keďže obdobie po vojne bolo nielen pre dospelých, ale aj pre deti sveta veľmi ťažké a súrne potrebovali pomoc.

UNICEF funguje výlučne na báze dobrovoľných príspevkov. Nezastáva politické ani náboženské názory. Jeho hlavné priority sú: vzdelanie v rozvojových krajinách, starostlivosť a rozvoj v ranom detstve, zdravotná starostlivosť, boj s HIV/AIDS, ochrana detí.
V roku 1965 bola činnosť UNICEF-u ocenená Nobelovou cenou za mier.

Slovenský výbor pre UNICEF je občianske združenie, ktorého poslaním je získavanie finančných prostriedkov na pomoc deťom v rozvojových krajinách. UNICEF na Slovensku realizuje školské programy, v ktorých sa deti učia o svojich detských právach, ale aj o ľudských právach a o tom, ako žijú deti v iných krajinách sveta.

Pri tejto činnosti sú veľkou pomocou tzv. Junior Ambasádori - mladí ľudia, ktorí navštevujú školy zapojené do programu Škola priateľská k deťom a organizujú workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa. Sú to dobrovoľníci, ktorí túto prácu vykonávajú vo voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu.
Čo je vlastne program Škola priateľská k deťom?

Je to celoročný program, ktorý úspešne funguje aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok k výučbe o ľudských právach. Cieľom tohto projektu je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, ktorých hlavným zmyslom je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, čiže aj nás.

Prínosy projektu sú:

  • zlepšenie vzťahov
  • zlepšenie atmosféry na vyučovaní
  • tolerancia
  • rešpekt voči životnému prostrediu
  • sebaúcta

Po úspešnom ukončení tohto projektu a splnení všetkých predpísaných kritérií, získa naša škola certifikát „Škola priateľská k deťom“, ako jedna z prvých stredných škôl na Orave.

Koordinátorky tohto projektu v našej škole sú učitelia p.p. Masnicová, p.p. Hladká, p.p. Plávková, a študentky sexty Anna Loneková, Alžbeta Loneková a Janka Kozoňová.

Všetky dôležité informácie o tomto významnom projekte a o aktivitách sú zverejnené aj na nástenke v priestoroch školy a na školskom webe.


V rámci projektu sa na škole uskutočnilo aj školenie zamestnancov, v rámci ktorého boli zamestnanci oboznámení s hlavnými cieľmi a myšlienkami projektu pomocou jednoduchých aktivít a aj prostredníctvom prezentácie. Prezentáciu si môžete prezrieť kliknutím na odkaz

Informácie o projekte je možné získať na :

www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

english_week_titl_2015_001.jpg