V dňoch 4. – 8. 12. 2017 sa dobrovoľníci z Gymnázia Tvrdošín zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF 2017 ( - fotografie - ). Zapojením sa do zbierky mali možnosť študenti, učitelia či verejnosť pomôcť deťom čeliacim chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 219 eur. Zbierka bola súčasťou plnenia kritérií projektu Škola priateľská k deťom a zároveň jednou z úloh dobrovoľníctva našich študentov v rámci DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu).

Všetkým účastníkom ďakujeme

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,
4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,
6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,
 
v školskom roku 2015/2016 sa nám podarilo získať certifikát Škola priateľská k deťom. Aj v školskom roku 2017/2018 sa budeme snažiť ako jediná zo stredných škôl na Orave splniť kritériá programu UNICEF a vytvoriť pre Vás prostredie priateľskejšie nielen k žiakom, ale aj k rodičom, pedagogickému i nepedagogickému zboru.
Program Škola priateľská k deťom je celoročný program fungujúci aj v iných krajinách. Je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako doplnok výučby o ľudských právach.
Program Škola priateľská k deťom:
•    prostredníctvom aktivít oboznamuje žiakov s právami detí,
•    učí žiakov rešpektu, tolerancii a zodpovednosti,
•    zlepšuje vzťah k sebe, k ľuďom, k životnému prostrediu,
•    vytvára priaznivú atmosféru na vyučovaní,
•    umožňuje participáciu žiakov na chode školy.
Koordinátorkami programu sú p. p. Hladká, p. p. Plávková a p. p. Masnicová. S realizáciou programu pomáha tzv. Junior Ambasádorka Janka Kozoňová a dobrovoľníčky programu DofE – Karina Šprláková, Klára Dujčáková a Alica Maďarová.
Informácie o projekte nájdete na nástenke vo vestibule školy a na školskom webe v časti PROJEKTY.

„Niet väčšej odmeny, ako keď sa deti k sebe správajú kamarátsky, keď sa tešia na riešenie problémov, keď sa vedia motivovať, hrať, keď objavujú hodnoty a cesty, keď kráčajú tam, kam ste im otvorili dvere.“

Podarilo sa nám to! Po mnohých úlohách a kritériách detského fondu UNICEF, ktoré sme museli splniť, sme získali titul Škola priateľská k deťom. Sme pyšní na tento titul a ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto titulu svojou prácou prispeli.

Gymnázium Tvrdošín sa v  školskom roku 2015/2016 zapája do projektu UNICEF - Škola priateľská k deťom a bude sa uchádzať o získanie tohto renomovaného certifikátu.

Vážení rodičia, milí spolužiaci!

Chceli by sme Vás oboznámiť s projektom, do ktorého sa nedávno pridala aj naša škola.

Čítať ďalej...

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

volejbal_obvod_zs_thumb.jpg