Charakteristika štúdia a učebný plán 8-ročného štúdia

Hoci je osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky, poskytuje zodpovedajúce vzdelanie aj v prírodovedných predmetoch. Skladba predmetov vo vyšších ročníkoch je taká, aby umožnila absolventovi našej školy štúdium na vysokých školách filologického, spoločenskovedného ale aj technického zamerania. V nižších ročníkoch sa žiaci učia pracovať s počítačom, v kvinte sa učí predmet informatika.

Možnosť voľby cudzích jazykov : anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk. Hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa učí osem rokov.

V rámci mimoškolskej činnosti sú vytvorené podmienky pre prácu v rôznych záujmových útvaroch. Na škole pracujú krúžky prírodovedné, jazykové, športové (basketbal, volejbal, atletika), literárno-publicistický, krúžok práce s počítačom a internet .

Aktuálne učebné plány sa nachádzajú v školskom vzdelávacom programe.

 

 

 

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

anna frankova_1.jpg