Výsledky I. a II. časti prijímacieho konania v súlade s vyhláškou č. 245/2008 Z. z., prijatými kritériami a stanoveným výkonom na 4-ročné štúdium v študijnom odbore 7902 5 gymnázium (športová trieda) v školskom roku 2010/2011

Konečné poradie k 6. 5. 2010

Výsledky I. časti prijímacieho konania - overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania (I. a II. termín). PDF súbor

Celkové poradie bolo určené z talentových skúšok (40bodov), priemeru známok (30bodov), testovania 9 (15bodov) a   výsledkov na športových súťažiach (15bodov). Bližšie informácie v pdf súbore.

Zápis prijatých uchádzačov bude 30.4. 2010 (piatok) a 3.5.2010 (pondelok).
V prípade, že sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovenom termíne, poradie sa bude posúvať.

V piatok 9. apríla 2010 o 8.00 hod. sa v športovej hale gymnázia uskutoční II. termín overovania špeciálnych schopností, zručností v súlade s § 65 ods. 7 a § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).V piatok 26. marca 2010 o 8.00 hod. sa v športovej hale gymnázia uskutoční overovanie špeciálnych schopností, zručností v súlade s § 65 ods. 7 a § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Žiak sa dostaví do športovej haly gymnázia 30 min. pred začiatkom konania prijímacej skúšky a prinesie si so sebou športový úbor a vhodnú športovú obuv.
Skúšku konajú žiaci zo športových disciplín: hod 2kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 4x10m a vytrvalostný test.
V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na škole najneskôr do troch dní od konania skúšky.

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

plagat_divadlo.jpg