Dňa 12.5 2014 sa v našej škole realizoval projekt zameraný na preventívne protidrogové aktivity. Hlavným cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o sebarealizáciu a sebavzdelávanie v oblasti týkajúcej sa prevencie užívania drog. Do realizácie projektu sa zapojili štyri triedy osemročného štúdia – príma, sekunda, tercia a kvarta. Triedy boli rozdelené na dve časti. Jedna časť sa zúčastňovala na aktivitách a druhá tvorila plagát, na ktorom bolo vyobrazené vnímanie sveta očami zdravého a očami závislého človeka. - fotografie -


Na základe výsledkov vstupného a výstupného testu z uskutočnených aktivít sme z každej triedy vecnou cenou ohodnotili najlepšieho riešiteľa.
Prima – KARIN ŠPRLÁKOVÁ
Sekunda – MARTIN PAVLÍK
Tercia – LUCIA JURINOVÁ
Kvarta – ALŽBETA LONEKOVÁ
K dosiahnutým úspechom touto cestou gratulujeme.
Vzhľadom k vysokej estetickej úrovni všetkých vytvorených plagátov sme sa rozhodli, že ich zarámujeme a vystavíme v budove školy. Všetkým tvorcom ďakujeme a dúfame, že im sladká odmena umocnila dojem z dobre vykonanej práce.
Na záver by sme chceli vysloviť špeciálne poďakovanie za trpezlivosť, invenciu a nápady p. Ing. Kovalikovej a žiačkam sexty – M. Betuštiakovej, D. Šprlákovej, M. Vidiečanovej a žiačkam tretej A – I. Lissovej, J. Šubjakovej, M. Ďubaššákovej, L. Hutirovej, A. Lofajovej, ktoré umožnili súbežne pracovať naraz štyrom skupinám. Poďakovanie patrí ostatným vyučujúcim, ktorí boli do projektu zaangažovaní.

 

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

ms_florbal_10_03.jpg