Pomaly prichádza čas, keď môžete rozhodnúť  čo sa stane s 2% vašej dane, ktoré ste odviedli štátu.

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n. f. bol zriadený na podporu rozvoja školy. Jeho účelom je ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, napomáhať úsiliu získať zahraničných lektorov, podporovať výmenné jazykové pobyty v zahraničí na výučbu jednotlivých jazykov, skvalitňovať životné prostredie žiakov aj pracovníkov, hľadať možnosti pomôcť aj sociálne slabším žiakom prostredníctvom štipendií,  vytvárať možnosti schopným jedincom študovať v zahraničí, cielene zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov, podporovať kvalitu prípravy na život, vybavovať školu modernou didaktickou technikou, odbornou literatúrou aj beletriou, nákupom potrebnej modernej počítačovej techniky na výučbu informatiky a všetkých vyučovacích predmetov, podporovať tvorivosť našich žiakov, účasť v súťažiach, pomôcť vybaviť potrebným náradím  športovú halu, organizovať športové aktivity, súťaže, vytvárať predpoklady pre kvalitnejšiu prácu našich pedagógov, umožniť im prístup k najnovším informáciám formou ďalšieho vzdelávania, podporovať ich odborný rast. Na zabezpečenie týchto úloh musí mať fond k dispozícii finančné prostriedky a tie získavame napríklad organizovaním kurzov.
Jednou z možností, ktoré sú dnes je aj poukázanie 2 % dane zo svojho príjmu za predchádzajúci rok. Môžeme tak sami rozhodnúť, na čo a pre koho sa použije časť peňazí z nášho platu.
Vytvoriť inštitút dvoch percent môže každý. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy, aj my, učitelia, vieme, komu pôjdu naše 2 % - našim žiakom a študentom. Veríme, že aj vy súhlasíte s tvrdením, že najlepšia investícia je investícia do budúcnosti, do vzdelania našich detí.

Za ochotu pomôcť vopred ďakujeme.

RNDr. Anna Namislovská
správca fondu


Identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Fond rozvoja Gymnázia v Tvrdošíne n.f.
Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 36137910

Tlačivá

Stiahnite si užitočné tlačivá, ktoré budete potrebovať v súvislosti s poukázaním časti zaplatenej dane:

* Poučenie na vyplnenie vyhlásenia (vo formáte .rtf)

* Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (editovateľné pdf)

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

nastenka.jpg