Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

Anežka Kurajdová

je naša študentka prímy, zároveň žiačka Základnej umeleckej školy I. Ballu v Dolnom Kubíne, hudobný odbor – hra na husliach

 • svoju školu reprezentovala v Izraeli, Čechách, Poľsku
 • Husľové talenty“ – 1. miesto 2015
 • vždy sa umiestňuje v zlatých pásmach husľových súťaží
 • patrí jej 2. miesto z roku 2013 v „Talents for Europe
 • je členom husľového kvarteta a súboru. Husľové trio: „Talents for Europe“ 3, 2 miesto 2010, 2013

Husľový súbor, ktorého je členkou, sa stal v medzinárodnej interpretačnej súťaži „Rajecká hudobná jar“ Víťazom ročníka 2014

 

Karolína Šašková

je naša študentka prímy a zároveň hráčka Tenisového klubu Tvrdošín

 • aktuálne 3. hráčka slovenského rebríčka kategórie mladších žiačok
 • v Slovenskom pohári – 1. miesto na turnaji v Partizánskom, 2. miesto na turnaji v Ružomberku
 • Tennis Europe – v slovinskom Ptuji – 5.-8.miesto v štvorhre

 

Martin Pavlík

je náš študent kvarty a zároveň žiak Základnej umeleckej školy P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, hudobný odbor – hra na husliach

 • svoju školu reprezentoval v Rakúsku, Poľsku, Českej republike
 • vždy sa umiestňuje v zlatých pásmach husľových súťaží
 • účastník medzinárodných interpretačných majstrovských kurzov (Konvergencie, Schola Arvenzis)
 • „Husľové talenty“ – laureát a 1. miesto 2015
 • ako člen husľového kvarteta získal 1. miesto „Talents for Europe“
 • aktuálne ho čaká koncert so Štátnym komorným orchestrom v Žiline

 

Radovan Vrana

je náš študent 3.A a zároveň žiak Základnej umeleckej školy v Trstenej, hudobný odbor – hra na akordeóne

 • Radovan je víťazom medzinárodnej súťaže v Ostrave – sólo akordeón
 • víťaz medzinárodnej súťaže v Srbsku
 • je laureátom mnohých festivalov
 • odohral Európske koncerty, jeho diplomy s obrovskými úspechmi nájdete v Základnej umeleckej škole v Trstenej

 

Miriam Buková

je naša študentka 3.A a zároveň v roku – 2015 bola členkou tímu reprezentácie Slovenska na MS vo florbale vo Fínsku.

 

 

Školský poriadok

Každá organizovaná spoločnosť sa správa podľa určitých pravidiel. Škola vychováva všestranne rozvinutých, vzdelaných, kultúrnych ľudí, dobre pripravených na život a prácu. K tomuto má prispieť aj vnútorný školský poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti žiakov. Gymnázium je výberová stredná škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne.

Cieľom vnútorného poriadku školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre výchovnovzdelávací proces a efektívne využívanie vyučovacej doby tak, aby si žiaci v maximálnej miere osvojili potrebné vedomosti, zručnosti a návyky, základné normy fungovania medziľudských vzťahov a dokázali v nich prejaviť svoju osobnosť v pozitívnom zmysle.

 

Stiahni si školský poriadok

 

 

charakteristika a učebný plán 4- ročného štúdia

4-ročné štúdium bolo otvorené od školského roku 2000/2001, štúdium dostatočne zohľadňuje individuálne predpoklady študentov. Dôležité postavenie v študijnom programe majú predmety v treťom a štvrtom ročníku. Študenti môžu vybrať zo širokej ponuky cvičení a seminárov tie, ktoré im umožnia získať vedomosti a zručnosti dôležité pre maturitu a tiež aj pre zvládnutie prijímacích skúšok na vysokú školu.

Z cudzích jazykov sa vyučuje najmä anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk. Absolvent našej školy je dostatočne pripravený na štúdium na vysokej škole filologického, spoločenskovedného, ale aj technického zamerania.

Aktuálne učebné plány sa nachádzajú v školskom vzdelávacom programe.

 

 

 

 

 

Charakteristika štúdia a učebný plán 8-ročného štúdia

Hoci je osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky, poskytuje zodpovedajúce vzdelanie aj v prírodovedných predmetoch. Skladba predmetov vo vyšších ročníkoch je taká, aby umožnila absolventovi našej školy štúdium na vysokých školách filologického, spoločenskovedného ale aj technického zamerania. V nižších ročníkoch sa žiaci učia pracovať s počítačom, v kvinte sa učí predmet informatika.

Možnosť voľby cudzích jazykov : anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk. Hlavným cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa učí osem rokov.

V rámci mimoškolskej činnosti sú vytvorené podmienky pre prácu v rôznych záujmových útvaroch. Na škole pracujú krúžky prírodovedné, jazykové, športové (basketbal, volejbal, atletika), literárno-publicistický, krúžok práce s počítačom a internet .

Aktuálne učebné plány sa nachádzajú v školskom vzdelávacom programe.

 

 

 

Škola bola založená v r. 1992 ako osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.
V šk. roku 2000/2001 roku pribudlo 4-ročné štúdium so všeobecným zameraním a v školskom roku 2008/2009 rozšírila svoje vzdelávacie aktivity o 4-ročnú športovú triedu.
Okrem vzdelávania vo vyššie uvedených odboroch zabezpečuje škola aj mimoškolské aktivity pre študentov, vzdelávacie kurzy cudzích jazykov (anglický, nemecký) pre začiatočníkov aj pre pokročilých, počítačových kurzov ap.

Vedenie školy:
Riaditeľka: RNDr. Namislovská Anna
Zástupcovia RŠ: PaedDr. Iveta Ťapáková
Výchovný poradca: Mgr. Monika Hladká

Zriaďovateľom gymnázia je Žilinský samosprávny kraj

Lets walk and learn

NAŠE – SLOVENSKÉ  3. projektové stretnutie Erasmus+ Lets walk and learn už 12. septembra 2017
Už ste na to pripravení (?) – veď celý predošlý rok ste hľadali, tvorili, vkladali fotky, žiadali súhlas od autorov, posielali, písali, prerábali, stretávali sa a spolupracovali, prekladali a počúvali všetky pripomienky p. prof. Harmatovej k prezentáciám a spol., konzultovali s p. prof. Dzurikovou, Gazdíkovou, Hrubcovou, Košarišťanovou, Kubošovou, Modránszkym a opäť „zúrivo“ prerábali ďalej, až kým KONEČNE vaša práca splnila všetky predpokladané požiadavky a  vaše dielo bolo odovzdané a riadne archivované na tajnom mieste ;) UFF
Takto „potili krv“ projektanti zapojení do projektu Lets walk and learn – Education via tourist paths in Europe v rámci programu Erasmus+.
Takto postupne – a trpezlivosť dochádzala nejednému – sa úúúúspešne„prehryzkali“ až ku konečným prípravám 3. projektového stretnutia, ktoré bude NAŠE. Verím, že našim hosťom a už aj priateľom z Českej republiky a Francúzska ukážeme to najlepšie, čo sme doma pre nich pripravili... A je toho neúrekom – hádam to za ten týždeň spolu stihneme – a dáme ;) Čo poviete? JASNÉ

Viete že...

Máme medzi sebou veľmi talentovaných a úspešných študentov, ktorí ostávajú skromnými mladými ľuďmi, a to až tak, že sme sa o ich úspechoch museli dozvedieť od iných...

čítaj viac

 

Škola priateľská k deťom

Vyhodnotenie Vianočnej zbierky UNICEF

Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a priateľom nášho gymnázia, ktorí sa zakúpením pohľadnice alebo dobrovoľným príspevkom zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 635,99 eur a spoločne podporiť výživové programy v Mauretánii.

Ako na vysoké školy?

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Skús kliknúť na portál vysokých škôl

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

den _spanielskej _kultury.jpg